Opis:Po drugom delu mange Naruta, napravljen je i anime, Naruto Šipuden, koji prati Naruta kao petnaestogodišnjaka, gde se on posle dve i po godine treniranja sa Džirajom, vraća u Konohu, spreman za obračun sa grupom Akacuki. Na početku ima zadatak da spasi vođu Sunagakurea, Kazekagea, i svog prijatelja Gaaru. Obračunava se sa članovima grupe Akacuki po imenu Deidara i Sasori. Nakon uspešnog završetka misije njegov tim Tim Kakaši dobija nove članove. Umesto Kakašija koji je povređen dolazi ANBU operativac Yamato, a umesto Saskea dolazi takođe ANBU operativac Saj. Novi tim Kakaši dobija misiju da vrati Saskea u selo Konoha. Tada se prvi put posle 2 i po godina sretne sa Saskeom.

Godina: 2007-2017
 Trajanje: 25 min   
 Ako epizode ne radi prijavite kvar na čet sa desne strane ili napiše komentar.Isto tako možete nas kontaktirati na našoj facebook stranici

Naruto Shippuden 251 Epizoda
Naruto Shippuden 252 Epizoda
Naruto Shippuden 253 Epizoda
Naruto Shippuden 254 Epizoda
Naruto Shippuden 255 Epizoda
Naruto Shippuden 256 Epizoda
Naruto Shippuden 257 Epizoda
Naruto Shippuden 258 Epizoda
Naruto Shippuden 259 Epizoda
Naruto Shippuden 260 Epizoda
Naruto Shippuden 261 Epizoda
Naruto Shippuden 262 Epizoda
Naruto Shippuden 263 Epizoda
Naruto Shippuden 264 Epizoda
Naruto Shippuden 265 Epizoda
Naruto Shippuden 266 Epizoda
Naruto Shippuden 267 Epizoda
Naruto Shippuden 268 Epizoda
Naruto Shippuden 269 Epizoda
Naruto Shippuden 270 Epizoda
Naruto Shippuden 271 Epizoda
Naruto Shippuden 272 Epizoda
Naruto Shippuden 273 Epizoda
Naruto Shippuden 274 Epizoda
Naruto Shippuden 275 Epizoda
Naruto Shippuden 276 Epizoda
Naruto Shippuden 277 Epizoda
Naruto Shippuden 278 Epizoda
Naruto Shippuden 279 Epizoda
Naruto Shippuden 280 Epizoda
Naruto Shippuden 281 Epizoda
Naruto Shippuden 282 Epizoda
Naruto Shippuden 283 Epizoda
Naruto Shippuden 284 Epizoda
Naruto Shippuden 285 Epizoda
Naruto Shippuden 286 Epizoda
Naruto Shippuden 287 Epizoda
Naruto Shippuden 288 Epizoda
Naruto Shippuden 289 Epizoda
Naruto Shippuden 290 Epizoda
Naruto Shippuden 291 Epizoda
Naruto Shippuden 292 Epizoda
Naruto Shippuden 293 Epizoda
Naruto Shippuden 294 Epizoda
Naruto Shippuden 295 Epizoda
Naruto Shippuden 296 Epizoda
Naruto Shippuden 297 Epizoda
Naruto Shippuden 298 Epizoda
Naruto Shippuden 299 Epizoda
Naruto Shippuden 300 Epizoda
Naruto Shippuden 301 Epizoda
Naruto Shippuden 302 Epizoda
Naruto Shippuden 303 Epizoda
Naruto Shippuden 304 Epizoda
Naruto Shippuden 305 Epizoda
Naruto Shippuden 306 Epizoda
Naruto Shippuden 307 Epizoda
Naruto Shippuden 308 Epizoda
Naruto Shippuden 309 Epizoda
Naruto Shippuden 310 Epizoda
Naruto Shippuden 311 Epizoda
Naruto Shippuden 312 Epizoda
Naruto Shippuden 313 Epizoda
Naruto Shippuden 314 Epizoda
Naruto Shippuden 315 Epizoda
Naruto Shippuden 316 Epizoda
Naruto Shippuden 317 Epizoda
Naruto Shippuden 318 Epizoda
Naruto Shippuden 319 Epizoda
Naruto Shippuden 320 Epizoda
Naruto Shippuden 321 Epizoda
Naruto Shippuden 322 Epizoda
Naruto Shippuden 323 Epizoda
Naruto Shippuden 324 Epizoda
Naruto Shippuden 325 Epizoda
Naruto Shippuden 326 Epizoda
Naruto Shippuden 327 Epizoda
Naruto Shippuden 328 Epizoda
Naruto Shippuden 329 Epizoda
Naruto Shippuden 330 Epizoda
Naruto Shippuden 331 Epizoda
Naruto Shippuden 332 Epizoda
Naruto Shippuden 333 Epizoda
Naruto Shippuden 334 Epizoda
Naruto Shippuden 335 Epizoda
Naruto Shippuden 336 Epizoda
Naruto Shippuden 337 Epizoda
Naruto Shippuden 338 Epizoda
Naruto Shippuden 339 Epizoda
Naruto Shippuden 340 Epizoda
Naruto Shippuden 341 Epizoda
Naruto Shippuden 342 Epizoda
Naruto Shippuden 343 Epizoda
Naruto Shippuden 344 Epizoda
Naruto Shippuden 345 Epizoda
Naruto Shippuden 346 Epizoda
Naruto Shippuden 347 Epizoda
Naruto Shippuden 348 Epizoda
Naruto Shippuden 349 Epizoda
Naruto Shippuden 350 Epizoda
Naruto Shippuden 351 Epizoda
Naruto Shippuden 352 Epizoda
Naruto Shippuden 353 Epizoda
Naruto Shippuden 354 Epizoda
Naruto Shippuden 355 Epizoda
Naruto Shippuden 356 Epizoda
Naruto Shippuden 357 Epizoda
Naruto Shippuden 358 Epizoda
Naruto Shippuden 359 Epizoda
Naruto Shippuden 360 Epizoda
Naruto Shippuden 361 Epizoda
Naruto Shippuden 362 Epizoda
Naruto Shippuden 363 Epizoda
Naruto Shippuden 364 Epizoda
Naruto Shippuden 365 Epizoda
Naruto Shippuden 366 Epizoda
Naruto Shippuden 367 Epizoda
Naruto Shippuden 368 Epizoda
Naruto Shippuden 369 Epizoda
Naruto Shippuden 370 Epizoda
Naruto Shippuden 371 Epizoda
Naruto Shippuden 372 Epizoda
Naruto Shippuden 373 Epizoda
Naruto Shippuden 374 Epizoda
Naruto Shippuden 375 Epizoda
Naruto Shippuden 376 Epizoda
Naruto Shippuden 377 Epizoda
Naruto Shippuden 378 Epizoda
Naruto Shippuden 379 Epizoda
Naruto Shippuden 380 Epizoda
Naruto Shippuden 381 Epizoda
Naruto Shippuden 382 Epizoda
Naruto Shippuden 383 Epizoda
Naruto Shippuden 384 Epizoda
Naruto Shippuden 385 Epizoda
Naruto Shippuden 386 Epizoda
Naruto Shippuden 387 Epizoda
Naruto Shippuden 388 Epizoda
Naruto Shippuden 389 Epizoda
Naruto Shippuden 390 Epizoda
Naruto Shippuden 391 Epizoda
Naruto Shippuden 392 Epizoda
Naruto Shippuden 393 Epizoda
Naruto Shippuden 394 Epizoda
Naruto Shippuden 395 Epizoda
Naruto Shippuden 396 Epizoda
Naruto Shippuden 397 Epizoda
Naruto Shippuden 398 Epizoda
Naruto Shippuden 399 Epizoda
Naruto Shippuden 400 Epizoda
Naruto Shippuden 401 Epizoda
Naruto Shippuden 402 Epizoda
Naruto Shippuden 403 Epizoda
Naruto Shippuden 404 Epizoda
Naruto Shippuden 405 Epizoda
Naruto Shippuden 406 Epizoda
Naruto Shippuden 407 Epizoda
Naruto Shippuden 408 Epizoda
Naruto Shippuden 409 Epizoda
Naruto Shippuden 410 Epizoda
Naruto Shippuden 411 Epizoda
Naruto Shippuden 412 Epizoda
Naruto Shippuden 413 Epizoda
Naruto Shippuden 414 Epizoda
Naruto Shippuden 415 Epizoda
Naruto Shippuden 416 Epizoda
Naruto Shippuden 417 Epizoda
Naruto Shippuden 418 Epizoda
Naruto Shippuden 419 Epizoda
Naruto Shippuden 420 Epizoda
Naruto Shippuden 421 Epizoda
Naruto Shippuden 422 Epizoda
Naruto Shippuden 423 Epizoda
Naruto Shippuden 424 Epizoda
Naruto Shippuden 425 Epizoda
Naruto Shippuden 426 Epizoda
Naruto Shippuden 427 Epizoda
Naruto Shippuden 428 Epizoda
Naruto Shippuden 429 Epizoda
Naruto Shippuden 430 Epizoda
Naruto Shippuden 431 Epizoda
Naruto Shippuden 432 Epizoda
Naruto Shippuden 433 Epizoda
Naruto Shippuden 434 Epizoda
Naruto Shippuden 435 Epizoda
Naruto Shippuden 436 Epizoda
Naruto Shippuden 437 Epizoda
Naruto Shippuden 438 Epizoda
Naruto Shippuden 439 Epizoda
Naruto Shippuden 440 Epizoda
Naruto Shippuden 441 Epizoda
Naruto Shippuden 442 Epizoda
Naruto Shippuden 443 Epizoda
Naruto Shippuden 444 Epizoda
Naruto Shippuden 445 Epizoda
Naruto Shippuden 446 Epizoda
Naruto Shippuden 447 Epizoda
Naruto Shippuden 448 Epizoda
Naruto Shippuden 449 Epizoda
Naruto Shippuden 450 Epizoda
Naruto Shippuden 451 Epizoda
Naruto Shippuden 452 Epizoda
Naruto Shippuden 453 Epizoda
Naruto Shippuden 454 Epizoda
Naruto Shippuden 455 Epizoda
Naruto Shippuden 456 Epizoda
Naruto Shippuden 457 Epizoda
Naruto Shippuden 458 Epizoda
Naruto Shippuden 459 Epizoda
Naruto Shippuden 460 Epizoda
Naruto Shippuden 461 Epizoda
Naruto Shippuden 462 Epizoda
Naruto Shippuden 463 Epizoda
Naruto Shippuden 464 Epizoda
Naruto Shippuden 465 Epizoda
Naruto Shippuden 466 Epizoda
Naruto Shippuden 467 Epizoda
Naruto Shippuden 468 Epizoda
Naruto Shippuden 469 Epizoda
Naruto Shippuden 470 Epizoda
Naruto Shippuden 471 Epizoda
Naruto Shippuden 472 Epizoda
Naruto Shippuden 473 Epizoda
Naruto Shippuden 474 Epizoda
Naruto Shippuden 475 Epizoda
Naruto Shippuden 476 Epizoda
Naruto Shippuden 477 Epizoda
Naruto Shippuden 478 Epizoda
Naruto Shippuden 479 Epizoda
Naruto Shippuden 480 Epizoda
Naruto Shippuden 481 Epizoda
Naruto Shippuden 482 Epizoda
Naruto Shippuden 483 Epizoda
Naruto Shippuden 484 Epizoda
Naruto Shippuden 485 Epizoda
Naruto Shippuden 486 Epizoda
Naruto Shippuden 487 Epizoda
Naruto Shippuden 488 Epizoda
Naruto Shippuden 489 Epizoda
Naruto Shippuden 490 Epizoda
Naruto Shippuden 491 Epizoda
Naruto Shippuden 492 Epizoda
Naruto Shippuden 493 Epizoda
Naruto Shippuden 494 Epizoda
Naruto Shippuden 495 Epizoda
Naruto Shippuden 496 Epizoda
Naruto Shippuden 497 Epizoda
Naruto Shippuden 498 Epizoda
Naruto Shippuden 499 Epizoda
Naruto Shippuden 500 Epizoda