Opis:Po drugom delu mange Naruta, napravljen je i anime, Naruto Šipuden, koji prati Naruta kao petnaestogodišnjaka, gde se on posle dve i po godine treniranja sa Džirajom, vraća u Konohu, spreman za obračun sa grupom Akacuki. Na početku ima zadatak da spasi vođu Sunagakurea, Kazekagea, i svog prijatelja Gaaru. Obračunava se sa članovima grupe Akacuki po imenu Deidara i Sasori. Nakon uspešnog završetka misije njegov tim Tim Kakaši dobija nove članove. Umesto Kakašija koji je povređen dolazi ANBU operativac Yamato, a umesto Saskea dolazi takođe ANBU operativac Saj. Novi tim Kakaši dobija misiju da vrati Saskea u selo Konoha. Tada se prvi put posle 2 i po godina sretne sa Saskeom.

Godina: 2007-2017
 Trajanje: 25 min   
 Ako epizode ne radi prijavite kvar na čet sa desne strane ili napiše komentar.Isto tako možete nas kontaktirati na našoj facebook stranici
Naruto Shippuden 44 Epizoda
Naruto Shippuden 45 Epizoda
Naruto Shippuden 46 Epizoda
Naruto Shippuden 47 Epizoda
Naruto Shippuden 48 Epizoda
Naruto Shippuden 49 Epizoda
Naruto Shippuden 50 Epizoda
Naruto Shippuden 51-52 Epizoda
Naruto Shippuden 53 Epizoda
Naruto Shippuden 54 Epizoda
Naruto Shippuden 55 Epizoda
Naruto Shippuden 56 Epizoda
Naruto Shippuden 57 Epizoda
Naruto Shippuden 58 Epizoda
Naruto Shippuden 59 Epizoda
Naruto Shippuden 60 Epizoda
Naruto Shippuden 61 Epizoda
Naruto Shippuden 62 Epizoda
Naruto Shippuden 63 Epizoda
Naruto Shippuden 64 Epizoda
Naruto Shippuden 65 Epizoda
Naruto Shippuden 66 Epizoda
Naruto Shippuden 67 Epizoda
Naruto Shippuden 68 Epizoda
Naruto Shippuden 69 Epizoda
Naruto Shippuden 70 Epizoda
Naruto Shippuden 71 Epizoda
Naruto Shippuden 72 Epizoda
Naruto Shippuden 73 Epizoda
Naruto Shippuden 74 Epizoda
Naruto Shippuden 75 Epizoda
Naruto Shippuden 76 Epizoda
Naruto Shippuden 77 Epizoda
Naruto Shippuden 78 Epizoda
Naruto Shippuden 79 Epizoda
Naruto Shippuden 80 Epizoda
Naruto Shippuden 81 Epizoda
Naruto Shippuden 82 Epizoda
Naruto Shippuden 83 Epizoda
Naruto Shippuden 84 Epizoda
Naruto Shippuden 85 Epizoda
Naruto Shippuden 86 i 87 Epizoda
Naruto Shippuden 88 Epizoda
Naruto Shippuden 89 Epizoda
Naruto Shippuden 90 Epizoda
Naruto Shippuden 91 Epizoda
Naruto Shippuden 92 Epizoda
Naruto Shippuden 93 Epizoda
Naruto Shippuden 94 Epizoda
Naruto Shippuden 95 Epizoda
Naruto Shippuden 96 Epizoda
Naruto Shippuden 97 Epizoda
Naruto Shippuden 98 Epizoda
Naruto Shippuden 99 Epizoda
Naruto Shippuden 100 Epizoda
Naruto Shippuden 101 Epizoda
Naruto Shippuden 102 Epizoda
Naruto Shippuden 103 Epizoda
Naruto Shippuden 104 Epizoda
Naruto Shippuden 105 Epizoda
Naruto Shippuden 106 Epizoda
Naruto Shippuden 107 Epizoda
Naruto Shippuden 108 Epizoda
Naruto Shippuden 109 Epizoda
Naruto Shippuden 110 Epizoda
Naruto Shippuden 111 Epizoda
Naruto Shippuden 112 Epizoda
Naruto Shippuden 113 Epizoda
Naruto Shippuden 114 Epizoda
Naruto Shippuden 115 Epizoda
Naruto Shippuden 116 Epizoda
Naruto Shippuden 117 Epizoda
Naruto Shippuden 118 Epizoda
Naruto Shippuden 119 Epizoda
Naruto Shippuden 120 Epizoda
Naruto Shippuden 121 Epizoda
Naruto Shippuden 122 Epizoda
Naruto Shippuden 123 Epizoda
Naruto Shippuden 124 Epizoda
Naruto Shippuden 125 Epizoda
Naruto Shippuden 126 Epizoda
Naruto Shippuden 127 Epizoda
Naruto Shippuden 128 Epizoda
Naruto Shippuden 129 Epizoda
Naruto Shippuden 130 Epizoda
Naruto Shippuden 131 Epizoda
Naruto Shippuden 132 Epizoda
Naruto Shippuden 133 Epizoda
Naruto Shippuden 134 Epizoda
Naruto Shippuden 135 Epizoda
Naruto Shippuden 136 Epizoda
Naruto Shippuden 137 Epizoda
Naruto Shippuden 138 Epizoda
Naruto Shippuden 139 Epizoda
Naruto Shippuden 140 Epizoda
Naruto Shippuden 141 Epizoda
Naruto Shippuden 142 Epizoda
Naruto Shippuden 143 Epizoda
Naruto Shippuden 144 Epizoda
Naruto Shippuden 145 Epizoda
Naruto Shippuden 146 Epizoda
Naruto Shippuden 147 Epizoda
Naruto Shippuden 148 Epizoda
Naruto Shippuden 149 Epizoda
Naruto Shippuden 150 Epizoda
Naruto Shippuden 151 Epizoda
Naruto Shippuden 152 Epizoda
Naruto Shippuden 153 Epizoda
Naruto Shippuden 154 Epizoda
Naruto Shippuden 155 Epizoda
Naruto Shippuden 156 Epizoda
Naruto Shippuden 157 Epizoda
Naruto Shippuden 158 Epizoda
Naruto Shippuden 159 Epizoda
Naruto Shippuden 160 Epizoda
Naruto Shippuden 161 Epizoda
Naruto Shippuden 162 Epizoda
Naruto Shippuden 163 Epizoda
Naruto Shippuden 164 Epizoda
Naruto Shippuden 165 Epizoda
Naruto Shippuden 166 Epizoda
Naruto Shippuden 167 Epizoda
Naruto Shippuden 168 Epizoda
Naruto Shippuden 169 Epizoda
Naruto Shippuden 170 Epizoda
Naruto Shippuden 171 Epizoda
Naruto Shippuden 172 Epizoda
Naruto Shippuden 173 Epizoda
Naruto Shippuden 174 Epizoda
Naruto Shippuden 175 Epizoda
Naruto Shippuden 176 Epizoda
Naruto Shippuden 177 Epizoda
Naruto Shippuden 178 Epizoda
Naruto Shippuden 179 Epizoda
Naruto Shippuden 180 Epizoda
Naruto Shippuden 181 Epizoda
Naruto Shippuden 182 Epizoda
Naruto Shippuden 183 Epizoda
Naruto Shippuden 184 Epizoda
Naruto Shippuden 185 Epizoda
Naruto Shippuden 186 Epizoda
Naruto Shippuden 187 Epizoda
Naruto Shippuden 188 Epizoda
Naruto Shippuden 189 Epizoda
Naruto Shippuden 190 Epizoda
Naruto Shippuden 191 Epizoda
Naruto Shippuden 192 Epizoda
Naruto Shippuden 193 Epizoda
Naruto Shippuden 194 Epizoda
Naruto Shippuden 195 Epizoda
Naruto Shippuden 196 Epizoda
Naruto Shippuden 197 Epizoda
Naruto Shippuden 198 Epizoda
Naruto Shippuden 199 Epizoda
Naruto Shippuden 200 Epizoda
Naruto Shippuden 201 Epizoda
Naruto Shippuden 202 Epizoda
Naruto Shippuden 203 Epizoda
Naruto Shippuden 204 Epizoda
Naruto Shippuden 205 Epizoda
Naruto Shippuden 206 Epizoda
Naruto Shippuden 207 Epizoda
Naruto Shippuden 208 Epizoda
Naruto Shippuden 209 Epizoda
Naruto Shippuden 210 Epizoda
Naruto Shippuden 211 Epizoda
Naruto Shippuden 212 Epizoda
Naruto Shippuden 213 Epizoda
Naruto Shippuden 214 Epizoda
Naruto Shippuden 215 Epizoda
Naruto Shippuden 216 Epizoda
Naruto Shippuden 217 Epizoda
Naruto Shippuden 218 Epizoda
Naruto Shippuden 219 Epizoda
Naruto Shippuden 220 Epizoda
Naruto Shippuden 221 Epizoda
Naruto Shippuden 222 Epizoda
Naruto Shippuden 223 Epizoda
Naruto Shippuden 224 Epizoda
Naruto Shippuden 225 Epizoda
Naruto Shippuden 226 Epizoda
Naruto Shippuden 227 Epizoda
Naruto Shippuden 228 Epizoda
Naruto Shippuden 229 Epizoda
Naruto Shippuden 230 Epizoda
Naruto Shippuden 231 Epizoda
Naruto Shippuden 232 Epizoda
Naruto Shippuden 233 Epizoda
Naruto Shippuden 234 Epizoda
Naruto Shippuden 235 Epizoda
Naruto Shippuden 236 Epizoda
Naruto Shippuden 237 Epizoda
Naruto Shippuden 238 Epizoda
Naruto Shippuden 239 Epizoda
Naruto Shippuden 240 Epizoda
Naruto Shippuden 241 Epizoda
Naruto Shippuden 242 Epizoda
Naruto Shippuden 243 Epizoda
Naruto Shippuden 244 Epizoda
Naruto Shippuden 245 Epizoda
Naruto Shippuden 246 Epizoda
Naruto Shippuden 247 Epizoda
Naruto Shippuden 248 Epizoda
Naruto Shippuden 249 Epizoda
Naruto Shippuden 250 Epizoda

SLEDECA STRANICA.